อย. พร้อมเคียงข้างประชาชนให้ใช้ประโยชน์ “กัญชา-กัญชง”ได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ

Share this content.

อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเคียงข้างประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชน รวมถึงให้คำปรึกษาและยินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกคนให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญ สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน หลังจากกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถปลดล็อกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงได้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved