อย. ยืนยัน ไม่เรียกรับเงินเพิ่มจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร “กัญชา-กัญชง” 

Share this content.

“คณะกรรมการอาหารและยา” ยืนยันไม่เรียกรับเงินเพิ่ม จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร “กัญชา-กัญชง” พร้อมเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หลอกเรียกค่าสลักหลังใบอนุญาต

วันที่ 2 ก.พ. 2565 นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่ามีมิจฉาชีพดำเนินการ หลอกลวงผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยมีการเรียกรับค่าสลักหลังใบอนุญาตจำนวน 200,000 บาท และมีการระบุว่า ต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วยนั้น อย. ขอชี้แจงว่าไม่มีการเรียกรับเงิน จากผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารจากกัญชาและกัญชง หากผู้ประกอบการ ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอยู่แล้ว และต้องการจะขยายพื้นที่ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้เลยทันที

ทั้งนี้ โดยยื่นผ่านระบบ e-submission และการสลักหลังใบอนุญาต จะได้รับผ่านระบบอัตโนมัติในทันที หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งมาถูกต้องและครบถ้วน มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง QR CODE รวมทั้งไม่มีการระบุข้อความ ว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วย นอกจากนี้ อย. ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม และพร้อมอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเจริญรุดหน้า หากพบเห็นการแอบอ้างชื่อ อย. เรียกรับผลประโยชน์ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อจะได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2304913


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved