อย.ลุยดันผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชงสู่ตลาด

ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถึงแนวทางการทำงานเพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงออกสู่ตลาด โดย อย.จะปรับบทบาทการทำงานให้เกิดความสมดุลของการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าได้ด้วยหลัก 3 P คือ Protect, Promote, Provide พร้อมทั้งวางแนวสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจัดให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการให้คำแนะนำในการออกแบบการทดสอบและประเมิน ที่ผ่านมา อย. ได้รับฟังและตระหนักถึงความต้องการของผู้ประกอบการมาโดยตลอด และพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระเบียบหลายอย่างให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การถอดส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่ใช่ยาเสพติดออกจากรายการพืชที่ห้ามใช้เป็นอาหาร เป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอาหารใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการบูรณาการการทำงาน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2113290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved