อย.เตือน! โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผสมกัญชา-กัญชง ต้องขออนุญาต

Share this content.

อย.เตือนโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผสมกัญชา-กัญชง ต้องขออนุญาต หากโฆษณาเกินจริง มีโทษหนักถึงจำคุก

วันนี้ ( 28 มิ.ย. 65 )สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ กัญชา-กัญชง ต้องขออนุญาตก่อน และต้องไม่แสดงสรรพคุณเกินจริง เป็นเท็จ หลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก โดยแบ่งเป็น

การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ และสรรพคุณของอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชง ต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน โดยต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรบริโภคได้ และไม่แสดงให้เห็นถึงผลของกัญชา กัญชง ที่นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น หัวเราะได้แบบไม่รู้ตัว ช่วยให้เคลิบเคลิ้ม เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงคำเตือนในสื่อโฆษณา เช่น “อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค” “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากพบการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การโฆษณายาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง ต้องขออนุญาตจาก อย. เช่นกัน และต้องไม่แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด หากพบการโฆษณาที่ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนของเครื่องสำอาง ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา แต่ต้องไม่แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. โทร.1556

ข้อมูลจาก  : เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก  

ภาพจาก :  AF

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/social/117784/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved