อย.เผยความสำเร็จนโยบายกัญชาให้ใบอนุญาตปลูกกว่า 4.9 พันไร่ แปรรูปกว่า 900 รายการ

Share this content.

(5 พฤษภาคม 2565) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของนโยบายการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ ว่า ได้มีการรวบรวมตัวเลขที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการนโยบายนี้มา 3 ปีกว่า โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมส่งเสริมให้ กัญชา กัญชง สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ โดยประชาชนสามารถปลูกเพื่อนำใช้ในการดูแลรักษาตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอนุญาตให้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ

เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ในส่วนของกัญชา กัญชง เรามอบใบอนุญาตการปลูกไปแล้ว 4,995 ไร่ ออกใบอนุญาตสกัดรวม 55 ฉบับ และออกใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้ง ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ไปแล้ว 935 รายการ จากนี้ เราจะพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนให้กัญชา และกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการจดแจ้งปลูก และการอนุมัติ เรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมไปกับการสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ประชาชน ใช้กัญชา กัญชง อย่างถูกต้อง

“นโยบายกัญชามีความคืบหน้าไปมาก จากที่กัญชาเป็นยาเสพติด ประชาชน หมดโอกาสโดยสิ้นเชิงในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบัน เราได้คลายล็อกกฎหมาย ให้ประชาชนสามารถปลูกได้ ขายได้ แปรรูปได้ ตามช่องทางที่กำหนดไว้ และช่องทางนั้น จะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้กัญชา และกัญชง กลายเป็นประโยชน์ แก่ประชาชน ให้มากที่สุด” นพ.ไพศาล กล่าว

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved