อย.เร่งคลอดประกาศกระทรวงฯ ชง ‘อนุทิน’ เซ็นปลดล็อกใบกัญชาออกจากยาเสพติด

Share this content.

อย.เร่งคลอดประกาศกระทรวงฯ ชงรมว.สธ.เซ็นปลดล็อกใบกัญชาออกจากยาเสพติด โดยจะอนุญาตให้นำเปลือก ลำต้น ใบที่ไม่มีดอก นำไปใช้ประโยชน์ได้

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.… ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้

ซึ่งสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ จะเป็นการปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้รอให้อย.ส่ง (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวมา เพื่อที่จะนำส่งให้กองกฎหมาย สำนักงานปลัด สธ. ตรวจสอบคำตกหล่น คำผิด และรูปแบบของประกาศให้ถูกต้องตามระเบียบ หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามในประกาศต่อไป โดยคาดว่าอย่างเร็วที่สุด อย.จะส่งร่างประกาศดังกล่าวมาถึงตนในวันที่ 26 พ.ย.นี้

“ส่วนนี้เป็นประกาศกระทรวง ที่จะปลดล็อกใบพืชกัญชา-กัญชง ที่ไม่มีช่อดอก ไม่ให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่ก็ยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่ยังล็อกไว้อยู่ว่า ผู้ที่จะปลูก ผลิต หรือมีไว้ครอบครองจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาตถูกต้อง และไม่ใช่การนำเข้ามาจากต่างประเทศ 

แต่จะมีอีกฉบับหนึ่งที่เปิดกว้างมากขึ้นคือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.… ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการของกฤษฎีกาพิจารณา โดยในฉบับนี้เปิดกว้างมากขึ้นว่า ผู้ปลูกไม่ต้องเป็นแค่วิสาหกิจชุมชนหรือโรงพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ได้รับอนุญาต สามารถขออนุญาตปลูกได้ตามปริมาณที่เหมาะสม” รองปลัด สธ.กล่าว

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาร่วมกับโรงพยาบาลจะนำส่วนที่เป็นช่อดอกไปทำเป็นยา ส่วนเปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก และใบที่ไม่มีช่อดอกจะต้องถูกทำลายทิ้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7

แต่ในประกาศกระทรวงที่จะประกาศใช้ในครั้งนี้ จะอนุญาตให้นำส่วนเปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก และใบที่ไม่มีช่อดอก จากเดิมที่เคยต้องนำไปทำลาย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นการประกาศว่า ไม่จัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่น นำส่วนของใบทำเป็นชากัญชา เครื่องสำอาง สิ่งทอ เป็นต้น

ที่มา :

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5407113


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved