อย. เสริมออปชัน พิมพ์หลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติด สกัดของผิดกม.

Share this content.

อย. เสริมออปชัน พิมพ์หลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติด สกัดของผิดกม.

วันที่ 17 มีนาคม ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้สนใจต้องการใช้ส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร เกิดเป็นธุรกิจใหม่แตกไลน์ขยายเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต้องการความมั่นใจว่าส่วนของกัญชานั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดทำระบบสั่งพิมพ์หลักฐานรับรองการรับ/ซื้อ ส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชาที่ต้องการออกหลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษให้แก่ลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ส่วนของกัญชาที่นำมาใช้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“ซึ่งใบรับรองการขายดังกล่าวจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชาที่ทำการซื้อขาย และคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขายและใบรับรองการขาย ป้องกันการปลอมแปลง” รองเลขาธิการอย. กล่าวและว่า นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับระบบรายงานกัญชาโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการรายงานซ้ำอีกด้วย

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2627514


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved