อาหารจากกัญชากินได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ จริงหรือ ?

Share this content.

อาหารจากกัญชากินได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ จริงหรือ ? : รู้เท่ารู้ทัน (2 ก.พ. 64)


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved