อ.เดชา เสนอออกกฎหมายควบคุม จำกัดอายุใช้กัญชา หลังพ้นบัญชียาเสพติด

Share this content.

“เดชา ศิริภัทร” ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและหมอพื้นบ้าน เห็นด้วยถอดชื่อกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มองว่าควรมีกฎหมายออกมาควบคุมการใช้โดยเฉพาะจำกัดอายุที่ใช้สารสกัดได้ควรอายุ 18 ปีขึ้นไป 

(22 ม.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ “กัญชา” พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 

ล่าสุด นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและหมอพื้นบ้าน เห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษที่เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ถอดชื่อกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพราะอยากให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ทั่วถึง 

แต่มองว่าควรมีการควบคุมการใช้สารสกัดจากกัญชาให้เหมาะสม หากออกจากยาเสพติดแล้ว จะต้องกลายเป็นพืชควบคุมเหมือน เช่น ยาสูบ หรือกระท่อม ที่เมื่อพ้นยาเสพติด จะมี พ.ร.บ.พืชกระท่อม ควบคุมการใช้ ซึ่งเรื่องนี้ ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา เพื่อควบคุมการใช้งานไปด้วยเช่นกัน

นายเดชา ให้ความเห็นว่า ส่วนตัวอยากให้ควบคุมกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรนำไปทำกิจกรรมสันทนาการ ให้เหมือนกับที่แคนนาดา สหรัฐอเมริกา กำหนด และหากจะมีการสันทนาการในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ควรมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายควบคุม

ดังนั้น ควรเน้นกำกับเรื่องสันทนาการเป็นพิเศษ เพื่อไม่ทำให้นำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ควรควบคุมว่าจะใช้ในขอบเขตขนาดเท่าใด

ทั้งนี้ พ.ร.บ.กัญชงกัญชา จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาพิจารณา หากร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขถอดกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5 ผ่านมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.ใน วันที่ 25 ม.ค.นี้ ซึ่งเรื่องนี้ยังกังวลอยู่ว่าจะผ่านมติที่ประชุม ป.ป.ส.หรือไม่ เพราะหน่วยงานทำงานโดยเฉพาะ เช่น ตำรวจ ป.ป.ส. และอัยการ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 จะยังเห็นกัญชาเป็นยาเสพติด จึงไม่อยากให้นำออกจากยาเสพติดประเภท 5 

“ส่วนตัวอยากให้ผ่านการเห็นชอบ ประชาชนจะได้ปลูกกัญชาได้อย่างเสรี จะได้เกิดประโยชน์มหาศาล ทั้งทางการแพทย์ที่จะผลิตยาให้ผู้ป่วยได้เอง ลดการซื้อยาจากต่างประเทศได้ปีละกว่าแสนแสนล้านบาท ส่วนด้านเศรษฐกิจ แน่นอนจะสร้างมูลค่ามากมายให้กับชาวบ้านไปในตัวด้วย” ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ระบุ.

ภาพจาก AFP , มูลนิธิข้าวขวัญ

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/social/102717/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved