เขตสุขภาพที่ 8 จับมือ สสจ.อุดรธานี เปิดตัวน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการปลูกกัญชาและสมุนไพรระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

Share this content.

        เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจอย่างครบวงจร และเปิดตัวน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการปลูกกัญชาและสมุนไพรระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธี มีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ร้อยเอกจักรวาล หารไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง และ ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ อสม. กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

       ทั้งนี้ ภายในงานมีบูธนิศรรการต่างๆ มากมาย อาทิ บูธการให้คำแนะนำการปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, บูธอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด, บูธข้อมูลกัญชาขมิ้นทองและแพทย์แผนไทย และบูธเมืองสมุนไพร การแสดงจากศิลปิน “นิด ลายสือ” และทีมศิลปิน ร่วมเล่นดนตรีให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงานในสวนสุขภาพ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อีกด้วย

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210302140135510


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved