เช็กอีกที กัญชา อะไรทำได้/ไม่ได้

Share this content.

ปลดล็อกกัญชามาเกือบครึ่งเดือนแล้ว จังหวะแรกที่มีการใช้ได้มองเห็นสุญญากาศกัญชาเสรี จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกประกาศกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลายฉบับ เพื่อกำหนดข้อห้ามต่างๆ ให้ชัดเจน ระหว่างรอร่างพ.ร.บ.กัญชงกัญชาฯ บังคับใช้ เรามา #เช็กอีกทีกัญชาอะไรทำได้/ไม่ได้  โดยทีมข่าวได้ทำสรุปมาให้ดูกันอีกครั้ง

สิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่มีความผิด ยังคงเป็นการปลูก แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซค์ “ปลูกกัญ” ของ อย. ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว อย.จะออกใบจดแจ้งให้ แต่หากกระกระทำผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปลูกก็สามารถถอนการจดแจ้งได้ นอกจากนี้ ยังสามารถขายส่วนของต้นกัญชา เช่น ใบ ดอก ลำต้น หรือสารสกัดที่มีปริมาณค่า THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ได้ รวมทั้งยังครอบครองช่อ ดอก ใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้นของกัญชา และสารสกัดที่มีปริมาณค่า THC ต่ำกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ได้ด้วย

สำหรับสารสกัดที่มีปริมาณค่า THC มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นสารเสพติดที่ห้ามครอบครอง ส่วนการซื้อขายสามารถทำได้แต่ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะที่การซื้อขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า ยังต้องขออนุญาตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพ.ร.บ.พืชพันธุ์ พ.ศ.2518 สำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าก็ต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.อาหาร ผลิตยาต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.ยา ทำสมุนไพรต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.สมุนไพร หรือทำเครื่องสำอางต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ได้กำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม จึงห้ามใช้หรือจำหน่ายกัญชาให้หญิงท้อง หญิงให้นม และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามสูบในที่สาธารณะ ซึ่งข้อนี้ยังมีความผิดเรื่องกลิ่นควันกัญชาเป็นเหตุทำให้รำคาญอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากมีประกาศดังกล่าว กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ทยอยออกประกาศตามมา ให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยปลอดกัญชา ห้ามนำอาหาร น้ำ ขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย งดขายอาหาร น้ำ ขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ส่วนโรงพยายาลศิริราชก็ได้ออกประกาศห้ามขายอาหาร น้ำ ขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาในโรงพยาบาลเช่นกัน รวมทั้งห้ามนำกัญชามาเป็นส่วนประกอบอาหารในพื้นที่ของโรงพยาบาลด้วย

ส่วนกรมอนามัยได้ออกเตือนก่อนหน้านี้ห้ามโฆษณากัญชาเกินจริง และผู้ที่ขับรถสาธารณะ หากเสพกัญชาจะมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจร

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/577221


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved