เช็คที่นี่ โรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการยากัญชามีไหนบ้าง

Share this content.

หลังจากการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ ยากัญชาถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย มาดูกันว่าปัจุบันมีโรงพยาบาลของรัฐที่ไหนบ้างที่ให้บริการยากัญชา

ปัจุบัน กัญชาถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างหลาย และได้รับความสนใจจากผู้ป่วยอย่างมากในการใช้บริการตำรับยากัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาอาการป่วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายยากัญชาไปยังโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ

โดยสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิด THC สูง จากองค์การเภสัชกรรม กระจายไปให้โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ได้แก่

 • รพ.ลำปาง
 • รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 • รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 • รพ.สระบุรี
 • รพ.ราชบุรี
 • รพ.ระยอง
 • รพ.ขอนแก่น
 • รพ.อุดรธานี
 • รพ.บุรีรัมย์
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 • รพ.สุราษฎร์ธานี
 • รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับบริการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

นอกจากนี้ ยังได้กระจายน้ำมันกัญชาสูตรตำรับแพทย์แผนไทย ผ่านสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภาค ได้แก่

 • ภาคเหนือ-รพ.สมเด็จพระยุพราช เด่นชัย จ.แพร่ และรพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 • ภาคกลาง-รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และรพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 • ภาคใต้-รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

อย่างไรก็ตามในปัจุบัน สารสกัดกัญชาหรือยากัญชา ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป แม้ผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาด้วยยากัญชา ก็ไม่สามารถซื้อสารสกัดกัญชาใช้เอง แต่ต้องผ่านการวางแผนการรักษาจากแพทย์

นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชา จะต้องผ่านการอบรม ก่อนจะจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับจากสถานที่ผลิตมาตฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยพิจารณารักษาด้วยวิธีอื่นก่อน เพราะยากัญชาไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการรักษาโรค

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/business/521888


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved