“เซ็นทรัลแล็บไทย”จับมือสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยดันวิเคราะห์มาตรฐานกัญชง-กัญชา พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

Share this content.

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำข้อมูลด้านวิชาการ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จะมีส่วนผสมของกัญชง กัญชา ภายใต้โครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (QAR)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (QAR) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณาการทางข้อมูลทางวิชาการจากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเซ็นทรัลแล็บไทยจะทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศไทย

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า หนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการจำนวนมาก คือ การตรวจวิเคราะห์ กัญชง กัญชา ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด เซ็นทรัลแล็บไทยในฐานะห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของรัฐบาลที่ได้รับใบอนุญาตครอบครอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถให้การตรวจวิเคราะห์ ได้ตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์สายพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นนี้ การตรวจแปลงปลูก ตรวจปัจจัยทางผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจหาสารสำคัญ THC CBD รวมถึงการตรวจโรงงานผลิต ตามมาตรฐาน COA/GMP และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดทางการแพทย์ สมุนไพรแพทย์แผนไทย เวชสำอางค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชย์ (QAR) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย

ที่มา:

https://mgronline.com/qol/detail/9640000027807


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved