เด็กและวัยรุ่นต้องระวัง! ใช้ “กัญชา”ส่งผลลบทางจิตใจได้

Share this content.

แม้ประเทศไทยจะได้ถอนกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ควรระมัดระวังในการใช้กัญชาในจุดประสงค์อื่น ๆ นอกจากทางการแพทย์ เนื่องจากในกัญชามีสาร THC ที่ออกฤทธิ์มึนเมา หากใช้กัญชาเป็นประจำจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคทางจิต และทำให้สติปัญญาลดลงได้

กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรใช้กัญชา

  1. เด็กและวัยรุ่น เนื่องจากสมองของเด็กและวัยรุ่นยังเติบโตไม่เต็มที่ จึงเปราะบางต่อสารเสพติดทำให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการที่ล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม ดระดับสติปัญญาและเกิดความผิดปกติของสภาวะทางอารมณ์
  2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตใจอื่น ๆ สาร THC ในกัญชา พิ่มโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า อาการโรคจิตและอาการวิตกกังวล และสามารถลดความสามารถของสมองในการคิดและควบคุมอารมณ์ได้
  3. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพราะสาร THC ในกัญชา สามารถส่งผลกระทบทางลบต่อสมองของเด็กทารกได้

ที่มา:

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/เด็กและวัยรุ่นต้องระวั/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved