เตรียมเปิด ‘9 เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ’ เดือนพ.ค.นี้

Share this content.

‘เส้นทางกัญชาทางการแพทย์’ เป็นกิจกรรมที่เปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยไม่จำกัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชาแต่ละจังหวัดและมีการกำหนดจัดหวัดต้นแบบ ที่ทำให้เห็นถึงกระบวนการต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชกัญชากัญชง และพืชสมุนไพรอื่นๆ สนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมปลูก ผลิตผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้สร้างอาชีพ

โดยการทำแพ็กเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ จะต้องเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรง และต้องเล่าเรื่องกัญชาแต่จังหวัดต่างกัน เนื่องจากสายพันธุ์แต่ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกัน การจะเล่าเรื่อง เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ต้องทำให้คนในพื้นที่มีความรู้ และบริษัททัวร์ต่างๆ เข้าใจมีความรู้เรื่องกัญชากัญชงร่วมด้วย

ทางด้านผู้อำนวยศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กล่าวว่า ตอนนี้ ‘มทร.พระนคร’ ได้มีการนำเสนอเส้นทางกัญชาทางการแพทย์แก่ทาง ‘สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)’ และเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยโครงการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่ เบื้องต้นจะเริ่มท่องเที่ยวใน ‘มทร.พระนคร’ และเส้นทางจ.นครราชสีมา จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะมีการดำเนินการให้ครบ 9 เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ (Cannabis New Normal @ Alternative Health Tourism)

หากได้รับความเห็นชอบในราวเดือนพฤษภาคม 64 เป็นต้นไป จะเปิดตัว ที่ ‘มทร.พระนคร’ ก่อนจะปักหมุด 9 ‘เส้นทางกัญชาทางการแพทย์’ ประกอบด้วย 1.นครราชสีมา 2.บุรีรัมย์ 3.สกลนคร 4.ระยอง 5.พัทลุง 6.ภูเก็ต 7.เชียงใหม่ 8ลำพูน และ 9.กาญจนบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/2QuIHef 

ที่มา:

https://www.chillpainai.com/scoop/13258/เตรียมเปิด-‘9-เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ’-เดือนพ.ค.นี้/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved