เตือนคนไทย ห้ามนำ ‘กัญชา-กัญชง-ผลิตภัณฑ์’ เข้าเกาหลีใต้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ถึงห้ามเข้าประเทศอีก

Share this content.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางมา หรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชงหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้

  • ลักลอบนำเข้า มีโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิต
  • ปลูก หรือจำหน่าย มีโทษจำคุกอย่างน้อย 1 ปี
  • มีไว้ครอบครอง หรือเสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศ และห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/foreign/news_3425177


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved