เทคโนโลยีการปลูกกัญชาแบบ Greenhouse

Share this content.

องค์การเภสัชกรรม พัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในโรงเรือน Greenhouse เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ที่สร้างสารสำคัญสูง ช่วยผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากกัญชาเพิ่มขึ้น


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved