เบอร์ 1 ต้นน้ำ “กัญชา-กัญชง” เมดิคาน่า แล็บ ทุ่ม 120 ล้าน ชู Smart farming

Share this content.

หลงเสน่ห์ “กัญชา-กัญชง” 2 ทายาทตระกูลดัง “พรประภา-ปราณีนิจ” ทุ่มกว่า 120 ล้าน เปิดตัว “เมดิคาน่า แล็บ” ปักหมุดขอเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ ชูเทคโนโลยี smart farming ผนวก IOT ผลิตต้นอ่อน-ช่อดอกป้อนตลาด B2B-B2G ก่อนขยายส่งออก ประเดิมประเทศแรกอิสราเอล

เมดิคาน่า แล็บ

รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยี Artificial Lighting ซึ่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วย Innovation ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงและการบริหารการใช้พลังงาน เพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและเพิ่ม yield หรือปริมาณผลผลิตที่สูงที่สุด เพื่อให้ได้ช่อดอกที่มีสาร CBD สูงปราศจากสารปนเปื้อน และ THC ไม่เกิน 1% ตามข้อกำหนดของอย.

กัญชง เมดิคาน่า แล็บ

ขอเป็นเบอร์ 1 อุตฯต้นน้ำ

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่เมดิคาน่ามีห้องปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย ห้องแม่พันธุ์ ห้องทำดอก ห้องทำใบ ห้องต้นกล้า และห้องเก็บผลผลิต โดยบริษัทออกแบบ Facility ให้รวมไปถึง Nursery Shelves หรือแหล่งเพาะปลูกต้นกล้า เกรด Indoor

ด้วยสายพันธุ์กัญชงที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนามามากกว่า 2 ปี ซึ่งมีสาร CBD สูงถึง 22% และ Terpene profile ที่มีเอกลักษณ์ จากการวิจัยคัดสรรพันธุกรรมจากพาร์ทเนอร์ ด้วยความร่วมมือกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ภาควิชากัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและเกษตรกรทั่วไป

กัญชง เมดิคาน่า แล็บ

นอกจากนี้เมดิคาน่ายังร่วมกับธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่มีประสบการณ์มีทีมงานที่มีความรู้ด้านกัญชาและกัญชงทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน ผลิตสารสกัด CBD จากต้นกัญชง ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอางอื่นๆ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

ดันไทยฮับอาเซียน

“ศิรสิทธิ์ ปราณีนิจ” กล่าวว่า บริษัทมีแผนใช้เงินลงทุนกว่า 120 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนเฟส 1 ซึ่งลงทุนไปแล้ว 20 ล้านบาท สำหรับโรงเรือนเพาะปลูก Indoor Facility ซึ่งจะให้ผลผลิตลอตแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ (B2G) และ บริษัท เอกชนที่ต้องการดำเนินธุรกิจ (B2B) ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นแล้วหลายราย

ส่วนเฟส 2 จะใช้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ในการลงทุนขยายกำลังการเพาะปลูก กำลังผลิตพร้อมต่อยอดธุรกิจจากต้นน้ำ สู่กลางน้ำและปลายน้ำ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรในการลงทุนแบบครบวงจร เพื่อสร้างผลผลิตให้มากขึ้น การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหาพื้นที่ขยายโรงเรือนขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ

กัญชง เมดิคาน่า แล็บ

“เป้าหมายของเราคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจกัญชา-กัญชง และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ธุรกิจกัญชา-กัญชงของอาเซียน ด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การท่องเที่ยว การส่งออก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้น ก่อนที่จะเดินหน้าและสร้างรายได้ให้เติบโตกว่า 100% ในปีหน้า ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศมีศักยภาพและต้องการผลิตภัณฑ์ของไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาที่จะส่งออกไปยังประเทศอิสราเอลด้วย”

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/business/523267


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved