เปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Share this content.

         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ที่มา :

https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/news/dtam-news/6518-pr1114.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved