เปิดช่องทางติดต่อ “คลินิกกัญชา” และ 8 ชื่อตำรับยาเกร็ด

Share this content.

เปิดช่องทางติดต่อ “คลินิกกัญชา” ทางการแพทย์ไทย 47 แห่ง และ 8 ชื่อตำรับยาเกร็ด ตำรับยาเเผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม

กรมการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ “คลินิกกัญชา” ทางการเเพทย์ไทย 

1. ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานกับการเเพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับจำนวน 13 เเห่ง

2. ในโรงพยาบาลชุมชน สั่งจ่ายยาตำรับ 16 ตำรับ จำนวน 12 เเห่ง และโรงพยาบาลการ “แพทย์แผนไทย” และการเเพทย์ผสมผสาน

3. คลินิกวิจัย “น้ำมันกัญชา” ทางการเเพทย์เเผนไทย ตำรับหมอเดชา จำนวน 22 เเห่ง 

รายชื่อและช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ “คลินิกกัญชา” ทางการแพทย์แผนไทย มีดังนี้ 

1. ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานกับการเเพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับจำนวน 13 เเห่ง

เปิดช่องทางติดต่อ "คลินิกกัญชา" และ 8 ชื่อตำรับยาเกร็ด

2. ในโรงพยาบาลชุมชน สั่งจ่ายยาตำรับ 16 ตำรับ จำนวน 12 เเห่ง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน

เปิดช่องทางติดต่อ "คลินิกกัญชา" และ 8 ชื่อตำรับยาเกร็ด

3. คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการเเพทย์เเผนไทย ตำรับหมอเดชา จำนวน 22 เเห่ง 

เปิดช่องทางติดต่อ "คลินิกกัญชา" และ 8 ชื่อตำรับยาเกร็ด

“ตำรับยาแผนไทย” ที่มี “กัญชา” ปรุงผสม (มีส่วนของกัญชาที่เป็นยาเสพติด) จำนวน 8 ตำรับ 
(เอกสารอ้างอิง พร้อมรายละเอียดตำรับยา)

1. ยาแก้ไอส้ม
2. ยาหอมเทพรำจวน 
3. ยาพระศรีรัตนไตร
4. ยาอินท์จักร
5. ยามหาอาวุธ
6. ยาผลเตโช
7. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์
8. ยาเเก้ริดสีดวงหืดหอบ

ที่มา:

https://www.komchadluek.net/news/512128


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved