เปิดตลาดกัญชาชุมชนจังหวัดสกลนคร ซื้อ-ขาย ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด นำไปปรุงผสมในอาหาร

Share this content.

logomain

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับอนุญาตจากสำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.) ให้ปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2562 รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา และแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วย จึงได้เปิดตลาดกัญชาชุมชนจังหวัดสกลนคร ขึ้น เพื่อซื้อ-ขาย ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด นำไปปรุงผสมในอาหารเพื่อจำหน่าย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

          โดยนายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ได้วางยุทธศาสตร์ให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นศูนย์กลางการค้า ตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ เรื่องของการปลูก และเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ แบบครบวงจรการผลิต และสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทั้งในระดับชุมชน ในเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          “…จังหวัดสกลนครมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านของการใช้กัญชาต่าง ๆ แล้วก็เรื่องของต้นพันธุ์หางกระรอก พันธุ์หางเสือ เป็นแหล่งเพาะต้นกล้า และเป็นแหล่งขององค์ความรู้ เป็นโอกาสดีเรานำสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่มาสร้างเป็นรายได้ให้กับชุมชน เอากัญชาทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจในปริมาณที่มากขึ้นในเชิงพาณิชย์…”

          สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร ที่มีความต้องการซื้อชิ้นส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ที่เป็นผลผลิตจากแปลงปลูกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อนำไปใช้ปรุงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงจะซื้อ-ขาย ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดได้

          โดยนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ผู้ที่จะเข้ามาเอากัญชาไปใช้ในสถานประกอบการ หรือร้านอาหาร ก็จะต้องได้รับการอบรมเรื่องของ การประกอบอาหารที่ใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัยในผู้ประกอบการ และในผู้สัมผัสอาหาร ทำให้ประชาชนที่มาบริโภคได้รับความปลอดภัย รสชาติอร่อย ปลอดภัยกับตัวเอง

          ด้าน รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า คนที่จะนำ กัญชาไปใช้จะต้องมีองค์ความรู้ แล้วก็เตรียมเรื่องการอัพสกิล มีหลักสูตรรองรับ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทุกคนต้องมีความรู้มา Training และมาเป็น Partner กับเราก่อน แล้วก็จัดคิว จัดกระบวนการจอง โดยมีมีระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งในอนาคต ที่นำไปประกอบอาหารสดก็เป็นใบกัญชาสด ในอนาคตจะทำเป็นคนอร์ ทำเป็นซุป ทำเป็นหัวเชื้อที่ไปผสมกับ Soft Drink ได้ด้วย แต่ต้องปรุงหน้าร้าน ซึ่งกฎหมายให้ดำเนินการได้

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังได้เตรียมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,000 แห่ง เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชา 2 แสนต้น สำหรับสกัดทำเป็นยาให้ทุกคนเข้าถึงยาได้ทั้งกลุ่มแผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน อีกด้วย

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210508100414559


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved