เปิดภาพ ห้องปฏิบัติการตรวจกัญชา กรมวิทย์ฯ มาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย

Share this content.

เปิดภาพห้องปฏิบัติการตรวจกัญชา กรมวิทย์ฯ ได้รับมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย พร้อมรองรับการขยายตัวของการผลิตกัญชาทั่วประเทศ

26 มกราคม 2564 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด ในฐานะห้องปฏิบัติอ้างอิงการด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจหาปริมาณสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ด้านการตรวจสารสำคัญในกัญชา เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตกัญชาทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มีทั้งวัตถุดิบกัญชาและเป็นตัวอย่างที่ได้จากของกลาง สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา หน่วยงานที่ส่งตรวจ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, กองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก, โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้าง ได้แก่ โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าเชื้อรา  และเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน เป็นต้น

“นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้างในกัญชาให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ และพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายภายนอกกรม เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab) ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/466037


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved