เปิด 4 เมนูใหม่จากใบกัญชา ‘รื่นเริงบันเทิงยำ-ขนมปังคิกคัก’ สูตรเด็ดจากอภัยภูเบศร

Share this content.

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 ระบุว่า อภัยภูเบศร เดย์สปา หน่วยงานในเครือโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารจากัญชาที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปทานได้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพรูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งหมด 4 เมนูได้แก่ -รื่นเริงบันเทิงยำ “เติมเต็มทุกคำ สุขล้ำทุกเวลา”(มีใบกัญชา 5 ใบ) -เล้งแซ่บซดเพลิน “ช่วยเจริญอาหาร”(มีใบกัญชา 1/2 ใบ) -ข้าวกะเพราสุขใจ “กินมื้อไหนก็ไม่เบื่อ” (มีใบกัญชา 1/2 ใบ) -ขนมปังคิกคัก “กินเสริมเวลาพัก” (มีใบกัญชา 2 ใบ) ขณะนี้นำร่องขายที่ อภัยภูเบศร เดย์ สปา และในอนาคตจะเปิดให้มีการฝึกอบรมให้บุคลากร องค์กร ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาต่อไป โดยจะเริ่มเปิดให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารจากกัญชาครั้งแรกที่งาน ‘มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน’ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ขณะที่ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีได้ชี้แจงเรื่องการนําใบกัญชาปรุงเป็นอาหารโดยระบุว่า การประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษดังกล่าว เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากส่วนที่ได้รับการปลดล็อก จากการเป็นยาเสพติด ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2553 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง “ได้กําหนดให้ ใบ ราก ลําต้นกัญชา ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดแล้ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องนำวัตถุดิบมาจากต้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉ 7 อนุญาตภาครัฐที่มีภารกิจ อาจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนได้)” เนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นหน่วยงานนําร่องในด้านการพัฒนากัญชาและการใช้ประโยชน์ตั้งแต่การปลูก ผลิตทำยาและใช้ในเชิงการแพทย์เพื่อรักษาโรค รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าในอนาคต (จากส่วนที่ปลดล็อก) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน ทางอภัยภูเบศรเดย์สปา เป็นศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสมุนไพร ได้เริ่มต้นพัฒนาเมนูจากกัญชา บนพื้นฐานความปลอดภัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยทํานำร่องเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดต่อประชาชน ผู้ประกอบการที่สนใจในอนาคต โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาเมนูอาหาร และจําหน่ายที่อภัยภูเบศรเดย์สปาและในอนาคตจะเปิด ให้มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก กัญชาตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา-กัญชง สําหรับประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชา ส่วนที่ได้รับการปลดล็อกแล้วนั้น 1. ต้องมีองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 2. ต้องขออนุญาตใช้และปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย.) ปัจจุบัน กัญชายังไม่สามารถปลูกได้ทั่วไป ผู้ที่จะปลูกต้องขออนุญาตตามขั้นตอน โดยต้องทํางานร่วมกับภาครัฐสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจชุมชน จึงจะสามารถปลูกได้ในส่วนของภาคเอกชน หากต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนําให้รอการอนุมัติการปลูกและใช้พืชกัญชง ซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายและมีความปลอดภัยกว่ากัญชา โดยจะมีแนวทางประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้การนําไปใช้ จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงใส่ข้อจํากัดในการใช้ตามเอกสารไว้ด้วย รวมถึงข้อห้ามข้อจํากัดว่าใครบ้างที่ไม่ควรใช้ เนื่องจากกัญชาในอาหารยังเป็นสิ่งใหม่ต่อสังคมไทย เพราะถูกจัดเป็นยาเสพติดมามากกว่า 60 ปี เมื่อจะนํามาสู่สังคมจึงต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมด้วย

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved