เพิ่มช่องทาง ลงทะเบียนกัญชา หลังมีผู้ใช้งานเว็บ “ปลูกกัญ” จำนวนมาก

Share this content.

จากการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.thโดยแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” 

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  

โดยจดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ  คือ 

1. ลงทะเบียน 

2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ 

3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ได้มีการเพิ่มช่องทางแจ้งปลูกกัญชา เนื่องจากมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขยายช่องทาง

เว็บไซต์เพิ่มเติมอีกช่องทางโดยสามารถเข้าได้ที่ https://plookganjaweb.fda.moph.go.th

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / AFP / ปลูกกัญ

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/social/116187/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved