เพิ่มรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร จากกัญชา 8 รายการ

Share this content.

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเพิ่ม รายการยาจากกัญชา 8 รายการ

1.ยาแก้ลมแก้เส้น  แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา

2.ยาศุขไสยาศน์  ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร

3.ยาน้ำมันกัญชาจากช่อดอก ตามโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.ยาน้ำมันจากกัญชาทั้ง 5 ส่วน ตามโครงการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ
5.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD สูง ตามโครงการของกรมการแพทย์
6.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และ THC สัดส่วนเท่ากัน รักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่นอนไม่หลับ เบื่ออาหารปวดปานกลางถึงรุนแรง

7.ยาน้ำมันสารสกัดกัยชาที่มี THC สูง รักษาเสริม -ในการรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด -ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง

8.ยาทำลายพระสุเมธุ ใช้สำหรับแก้ลมเปลี่ยวดำเป็นยาเสริมเพื่อฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

https://www.fm91bkk.com/fm91-104442


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved