‘เราพวกกัญ’ ฉลองวันกัญชาโลก ‘แม็ก เปื้อนยิ้ม’ ไล่รัฐบาลทำไม่ได้ออกไป ชี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชายังไม่เสรี

Share this content.

วันที่ 20 เม.ย. 2565 สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน จัดกิจกรรม ‘เราพวกกัญ’ เฉลิมฉลองวันกัญชาโลก โดยการเดินขบวน ‘พาเหรด 420’ จากหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาจนถึงตรอกข้าวสาร ในลักษณะเทศกาลที่มีการใช้กัญชาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการนับถอยหลังสู่เวลา 16.20 น. ซึ่งตรงกับเลข 420 สัญลักษณ์ของวันกัญชาโลก ที่ได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา

‘แม็ก เปื้อนยิ้ม’ หรือ ‘แม็ก ร้อยโล’ รองหัวหน้าพรรคเขียว ซึ่งขับเคลื่อนด้านกฏหมายการใช้กัญชามานาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเห็นว่ากัญชามีสรรพคุณในด้านดี และไม่ได้มีแต่ผลเสียเช่นที่สังคมส่วนใหญ่เข้าใจ 

สำหรับความคาดหวังในการแก้กฏหมายปลดล็อกกัญชานั้น แม็ก เสนอให้มีการจัดหน่วยงานที่มีประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้จริง และมีความรู้จริงเข้าไปเป็นส่วนร่วม ในการวางแนวทางกฏหมาย การเก็บภาษี และอื่นๆ พร้อมระบุว่าร่างกฎหมายกัญชาเสรีฉบับล่าสุดนี้ ยังไม่มีความเสรีอย่างแท้จริง เพราะเต็มไปด้วยข้อจำกัด

“เวลาเรามองผู้ใช้กัญชา อย่ามองแค่ปกหนังสือ เนี่ยผมปั่นจักรยานขึ้นเขาได้ อายุ 55 แล้ว แต่เหตุที่กฎหมายฉบับนี้มีข้อจำกัด ผมมองว่ามันไปเหยียบตีนใครหรือเปล่า ถ้าน้ำมันกัญชาถูกต้องตามกฏหมาย ยาพาราเซตามอลจะหมดประโยชน์ไป เพราะยามีแต่แป้ง ผมรู้ ผมเรียนมา”

กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  0B-426B-8404-37EDC31ACE41.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  AC48-B706DE30395B.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  C-B45B9A51AA28.jpeg
ป้าเป้า ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  AFD4-E2833FA676A2.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  A879-D9A28DD1F609.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  ข้าวสาร 8429BD.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  5-B03E-98E56F2539D7.jpeg

สำหรับแนวร่วมสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน ได้เสนอแนวทางการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ 3 ข้อเรียกร้อง คือ

1. อนุญาตสำหรับการใช้กัญชาทุกรูปแบบของผู้ป่วยให้ชัดเจน ผู้ป่วยต้องปลูกและสกัดทำยารักษาตัวเองได้แบบเสรี

2. ยกเลิกกฏกระทรวงทุกฉบับที่อ้างอิงตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2522 ให้คนไทยสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายและพัฒนาสายพันธุ์ได้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือทำความร่วมมือกับภาครัฐ

3. กำหนดบทบาทหน้าที่ ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกัญชา ให้ขั้นตอนง่ายและเร็วขึ้น (ดูแล ส่งเสริม) ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอด Supply Chain เน้นการกระจายอำนาจโดยผู้มีความรู้ความเข้าใจตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

“เนื่องในวันกัญชาโลก เเม้ในวันนี้จะโดนจับผมก็ไม่เสียดาย ถ้าโดนจับเเล้วสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ ผมมองว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ได้ก็ออกไปเถอะ เเละผมเชื่อว่าคนทำได้มี” แม็ก ระบุ

58C8CB29-CC45-4C16-945C-B6EC1DA54C26.jpeg
ลุงตู้ ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน A-4451-B7E2-ACAB1E051627.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  -9FF3D5E76DEB.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  A-8928-71EBF2AE1A47.jpeg
ม็อบ กัญชา สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน  794E9EE44F8.jpeg

ที่มา:

https://www.voicetv.co.th/read/42jxcyRlf


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved