เริ่มแล้ว! กัญชา-กัญชง เชิงพาณิชย์

Share this content.

ทันหุ้น ทันเกม เช้านี้(25 ม.ค.64) เวลา 09.00น.

@สัมภาษณ์ “ภญ.สุภัทรา บุญเสริม”เริ่มแล้ว! กัญชา-กัญชง เชิงพาณิชย์

@อย.ไฟเขียวสินค้ากัญชา CBG-DOD มีเอี่ยว


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved