เวทีวิชาการ “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไร? ถึงปลอดภัย-ได้ประโยชน์”

Share this content.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเวทีวิชาการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไร? ถึงปลอดภัย-ได้ประโยชน์”ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. รับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เวทีวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยการใช้กัญชงและกัญชา สารสกัด CBD จากกัญชงและกัญชา และสารสกัดของกัญชงและกัญชาในอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น รวมถึงประเด็นต่างๆ อาทิ

  • วิจัยสแกนระบบประเทศ การใช้กัญชา-กัญชง ทิศทางในอนาคต?
  • โอกาสและศักยภาพ : ประสบการณ์จากพื้นที่
  • ข้อเสอเชิงนโยบาย สู่การใช้ประโยชน์จากกัญชา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1cZ2-Eu5wDTUGBQ5K8ntC-0Mon41QoMa57R3CiDWLQ78/viewform?edit_requested=true 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hsrithailand/

ที่มา:

https://www.chula.ac.th/news/68890/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved