“เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์” เผยทางเลือกรับมือโรคมะเร็งด้วยกัญชาใน “กัญชาทางการแพทย์ ทางเลือก – ทางรอด จากมะเร็ง”

Share this content.

บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (World Medical Tourism Alliance หรือ WMTA) บริษัทอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้กับลูกค้าต่าง ชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงรักษาและเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย จัดงานสัมมนา “กัญชาทางการแพทย์ ทางเลือก – ทางรอด จากมะเร็ง” โดยมีนายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง ประธานกรรมการ 1st Cannabis R & D Center ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ มาบรรยายในหัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์กับโรคมะเร็ง” แพทย์แผนไทยคุณหมอประสาร ประทุมวัน และแพทย์แผนไทย คุณหมอทศพล ประทุมวัน ซึ่งมีต้นตระกูลปรุงยามาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย มาบรรยายในหัวข้อ “ยาสมุนไพรไทยพิชิตมะเร็ง” และ หัวข้อ “รสยากับมะเร็งร้าย” และ คุณณัฐมนัส โมรานอก แม่หมอปรุงยาโบราณสืบทอดบรรพบุรุษ ซึ่งมีต้นตระกูลปรุงยามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นหมอโบราณ แพทย์พื้นบ้านที่เชี่ยวชาญในด้านการปรุงยาสมุนไพรไทย มาบรรยายในหัวข้อ “อาหารเป็นยาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง”

ภายในงานผู้เข้าอบรมทั้งที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติเป็นผู้ป่วยร่วมรับฟังความรู้ในศาสตร์ของกัญชาที่สามารถนำไปรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงวิธีการดูแลตนเองและผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องศาสตร์ของอาหารเป็นยาที่จะช่วยรักษา ยับยั้ง หรือป้องกันไม่ให้เกิด และได้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านอย่างใกล้ชิด

นายปรีชา พนารักษ์ Founder CEO & Managing Director บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งหลักแสนคน  และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา บริษัทฯจึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแนะนำผู้ป่วยโรคมะเร็งให้รู้จักกับการรักษาโดยใช้กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคุณภาพทางการรักษา อีกทั้งบริษัทฯอยากให้ผู้ป่วยได้รู้จักวิธีการดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยยังได้รู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาในครั้งนี้ไปดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ ยังเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาล คลินิก และโรงแรมรีสอร์ทสุขภาพชั้นนำ รวมถึงคลินิกกัญชากว่า 40 คลินิกทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาตำรับไทยที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด นัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์ หรือติดตามกิจกรรมการอบรมสัมมนา “กัญชาทางการแพทย์ ทางเลือก – ทางรอด จากมะเร็ง” ได้ที่โทร 081-491-9564 หรือทางเฟสบุ๊ก @MedCanabis1 และไลน์ @cannabis88

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved