แจกวิธีทำ บาล์มกัญชา ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดอาการปวด หลับสบาย

Share this content.

แจกวิธีทำ บาล์มกัญชา ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดอาการปวด หลับสบาย โดยสูตรนี้มาจาก หนังสือ CANNABIS COOK BOOK ตำรับยิ้ม โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ส่วนประกอบ 

1. สารสกัดกัญชาในน้ำมันมะพร้าว          20 มิลลิลิตร 

2. ขี้ผึ้งธรรมชาติ                                  10 กรัม 

3. วาสลีน                                            30 กรัม 

4. น้ำมันยูคาลิปตัส                              10 มิลลิลิตร 

5. น้ำมันระกำ                                      10 มิลลิลิตร 

6. เมนทอล                                         10 กรัม 

7. กลิ่นลาเวนเดอร์                               5 มิลลิลิตร 

8. กลิ่นมะลิ                                         5 มิลลิลิตร 

9. เปปเปอร์มินต์                                  5 มิลลิลิตร 

ขั้นตอนที่ 1 การสกัดน้ำมันกัญชา (สูตรตำรับตาเงื่อน หมอยาพื้นบ้านเกาะเต่า)

ให้นำราก ลำต้น ก้านและใบ อย่างละ 50 กรัม นำมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ อบรวมกันที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปรวมกันในโหลแก้ว กดลงพอแน่น เติมน้ำมันมะพร้าวพอท่วมหรือพอดี ปิดดองไว้ 10-15 วัน จากนั้นนำมาต้มในหม้อตุ๋นไว้ 6 ชั่วโมง เสร็จแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบาง 

ขั้นตอนที่ 2 การทำบาล์ม 

การทำบาล์ม 
การทำบาล์ม

1. ละลายน้ำมันระกำ เมนทอล น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันหอมระเหยเตรียมไว้

2. จากนั้นนำขี้ผึ้งธรรมชาติและวาสลีนตั้งไฟอ่อนๆ คนจนละลาย เติมสารสกัดกัญชาในน้ำมันมะพร้าวลงไป คนให้เข้ากัน 

การทำบาล์ม 
การทำบาล์ม

3. ยกลงจากเตา เติมน้ำมันหอมระเหยในข้อ 1 แล้วคนให้เข้ากัน สุดท้ายตักใส่ตลับ วางทิ้งไว้ให้เย็นจึงปิดฝา 

ที่มา:

https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_176501


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved