แนวทางการขออนุญาตปลูก กัญชง

Share this content.

สธ. อนุมัติปลูกกัญชงมีผล 29 ม.ค. 2564 ทุกภาคส่วน เกษตรกร-ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ประชาชนพร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่  ให้สามารถนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

อ่านรายละเอียดแนวทางการขออนุญาต ได้ตามภาพ

สอบถามเพิ่มเติม : อย. 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp_V.aspx


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved