แพทยสภา เผย 7 ข้อแนะนำใช้/ไม่ใช้กัญชา หลังพบป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก 

Share this content.

แพทยสภาออกคำแนะนำการใช้และไม่ใช้กัญชาให้ประชาชน เตือนกัญชามีผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการสมองของเด็ก ประกาศอาคารมหิตลาธิเบศรเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา กัญชง บุหรี่

วันที่ 13 กรกฎาคม ​2565 แพทยสภา ออกประกาศเรื่อง ไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีผู้ใช้กัญชาจำนวนมากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสาทหลอน ทำร้ายตนเองและผู้อื่น เพิ่มภาระงานที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น และกัญชามีผลกระทบด้านลบต่อการเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวด้วย

อีกทั้งกัญชาไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ใช้เพียงบรรเทาอาการชั่วคราวของโรคตามข้อบ่งใช้เท่านั้น

แพทยสภาจึงมีคำแนะนำการใช้และไม่ใช้กัญชาให้ประชาชน ดังนี้

  • ใช้ เฉพาะสารสกัดกัญชาที่ทราบปริมาณแน่นอน ของสาร CBD และ THC
    ในการรักษาโรคตามข้อบ่งใช้ จากแพทย์ที่ผ่านการอบรม
  • ไม่ใช้ กัญชาในลำดับแรกในการรักษาโรค จะใช้เมื่อใช้ยามาตรฐานขนานอื่น แล้วไม่สามารถรักษาหรือควบคุมอาการ/ภาวะของโรคได้
  • ไม่ใช้ กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี เพราะมีผลต่อพัฒนาการของสมอง
  • ไม่ ผสมกัญชา/กัญชงลงในอาหารหรือขนม สำหรับให้ประชาชนรับประทาน
  • ไม่ใช้ กัญชา/กัญชงเพื่อนันทนาการโดยเด็ดขาด
  • ไม่ใช้ ช่อดอกของกัญชา เพราะมีสารเสพติด ซึ่งจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงได้มาก
  • ไม่ใช้ กัญชา/กัญชงโดยเด็ดขาดในประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้มีโรคตามข้อบ่งใช้

อีกทั้ง แพทยสภาและสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในอาคารมหิตลาธิเบศร เห็นชอบร่วมกันในการประกาศให้อาคารนี้ เป็นพื้นที่ปราศจากกัญชา/กัญชง บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทั้งมวล เพื่อให้ความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีของทุกท่าน

แพทยสภา กัญชา

ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชงของราชวิทยาลัย/วิทยาลัย สมาคมและองค์กรที่แพทยสภาให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ www.tmc.or.th/cannabis.php

ที่มา:

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-979577


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved