‘แพทย์จุฬาฯ’ เผย ‘โทษกัญชา’ กระทบทารกในครรภ์-ร้ายแรงถึงเสียชีวิต

Share this content.

กำลังเป็นกระแสที่คนสนใจ หลังประกาศปลดล็อก ‘กัญชาเสรี’ ไปเมื่อไม่นาน ก็มีร้านอาหารหลายแห่ง เริ่มนำกัญชามาใช้ประกอบอาหาร ซึ่งสตรีตั้งครรภ์ต้องควรระวัง หากกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไป อาจส่งผลถึงเด็กในท้อง เด็กน้ำหนักน้อย สมองพัฒนาไม่เต็มที่ อาจรุนแรงถึงขั้นตายคลอด

โดยในวิจัยของ ‘รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ’ พบว่ากัญชามีสารเคมีชื่อtetrahydrocannabinol (THC) ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและ “เคลิ้ม” อีกทั้งยังมีสารเคมีอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกาย

นอกจากนี้กัญชาทำให้ระดับ ฮอร์โมน luteinizing hormone (H) จากต่อมใต้สมองลดลง หากได้รับกัญชามาก ๆ จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ซ้ำลงของไข่เข้าสู่มดลูก ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือ ความล้มเหลวในการฝังตัวของตัวอ่อนได้ และสารเคมีในกัญชา สามารถผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้

ซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก หากใช้กัญชาร่วมกับการสูบบุหรี่ อาจทำให้คลอดก่อนกำหนด และอาจส่งผลถึงเด็กในครรภ์ ทำให้ทารกมีน้ำหนักน้อย การพัฒนาสมองของทารกไม่สมบูรณ์ ทารกอาจมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และพฤติกรรมในอนาคต หรืออาจถึงขั้น ‘ตายคลอด’ ได้

ดังนั้น การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ จึงควรมีการควบคุมและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และไม่แนะนำให้ใช้กัญขาในสตรีตั้งครรภ์ แม้จะเป็นแบบรักษาก็ตาม

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ, เว็บไซต์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/1143532/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved