แพทย์แผนไทยชี้ กม.กัญชา เน้นปลูกในบ้านเพื่อใช้ทุกส่วนดูแลสุขภาพ ไม่เอื้อสกัด THC 

Share this content.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บอร์ด ป.ป.ส.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. … (ยส.5) ปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติด ว่า ประกาศ ยส.5 ฉบับดังกล่าวระบุให้เฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารทีเอชซี (THC) มากกว่าร้อยละ 0.2 ยังเป็นยาเสพติด ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … ที่ทางภาคการเมืองได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร นั่นก็จะเป็นกำหนดกฎหมายควบคุมการใช้กัญชา หลังจากประกาศ ยส.5 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการควบคุมในการใช้ระดับอุตสาหกรรม หากนำ THC ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้ในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพ ผู้ที่จะปลูกกัญชาต้องไปจดแจ้งกับส่วนจังหวัด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

“ต้องย้ำว่า สารสกัดจาก THC มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท แต่ก็ช่วยลดปวด ทำให้นอนหลับ ลดคลื่นไส้อาเจียน ช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น ทั้งนี้ THC มีหลายตัว เช่น THCA ไม่มีฤทธิ์หลอนประสาท แต่ตัวที่หลอนประสาทคือ THA ที่ถูกความร้อน เช่น การสูบ ซึ่งเราไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุนให้ใครทำแบบนั้น ฉะนั้น ความผิดอยู่ที่สาร ไม่ใช่กัญชาทั้งต้น” นพ.เทวัญ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลว่า ประชาชนที่ใช้กัญชาในครัวเรือน จะนำช่อดอกที่มีสาร THC สูง ไปใช้ในทางที่ผิด นพ.เทวัญ กล่าวว่า สาร THC สูง จะอยู่ในช่อดอก แต่ส่วนอื่นของกัญชาจะมีต่ำมาก โดยภูมิปัญญาไทยก็มีระบุการใช้ช่อดอกเพื่อรักษาสุขภาพ เป็นตำรับยาแผนไทยหลายตำรับ ด้วยการเอาช่อดอกมาบดเป็นผง ผสมสมุนไพรอื่น ดังนั้น การใช้ในครัวเรือน การต้มใบ รากกัญชา จะมีสาร THC ไม่ถึง ร้อยละ 0.2

นพ.เทวัญ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ประมาณร้อยละ 1 – 1.2 หรือราว 1 ล้านราย หลายคนอยากใข้กัญชา คนป่วยกลุ่มนี้ยังรอการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพ แต่ในกลุ่มที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดก็มีอยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเสพติดยาเสพติดอื่นอยู่แล้ว เป็นปัญหาทางพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับคาเฟอีนในกาแฟ ที่มีข้อมูลทางการแพทย์ สหรัฐอเมริการ พบว่ากัญชามีพิษใกล้เคียงกับคาเฟอีน แต่น้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ เรามีกฎหมายอื่นควบคุม ดังนั้น กัญชาเองก็ต้องมีการ พ.ร.บ.ควบคุม

เมื่อถามว่า จะป้องกันการปลูกในครัวเรือน เอาช่อดอกไปใช้แบบผิดๆ อย่างไร นพ.เทวัญ กล่าวว่า ต้องย้ำว่าตามกฎหมายการปลูกในครัวเรือน ต้องจดแจ้ง ซึ่งการใช้ในทางผิดก็มีเพียงคนกลุ่มเดียว เช่นเดียวกับ อย. กำหนดว่า อาหารที่มีผสมกัญชา ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินเท่าไร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ใช้ในครัวเรือนเป็นเพียงครั้งคราว ทั้งนี้ หากจดแจ้งแล้วทำผิด ก็ต้องมีบทลงโทษตามกฎหมาย เช่น บุหรี่ ที่ห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะ

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved