แอปฯพลิเคชั่นปลูกกัญ พร้อมเปิดตัว เช็กวิธีลงทะเบียน 3 ขั้นตอนจดแจ้ง 

Share this content.

แอปฯพลิเคชั่นปลูกกัญ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทากงารแล้ว เช็กวิธีลงทะเบียน 3 ขั้นตอนเพื่อขอจดแจ้ง ดูขั้นตอนครบจบที่นี่

แอปฯพลิเคชั่นปลูกกัญ จากกรณีที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2 % ยังเป็นยาเสพติด ในเรื่องการปลูกนั้น ผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปฯพลิเคชั่นปลูกกัญ

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจะนำมาใช้ในการจดแจ้งการปลูกกัญชาเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสม

สำหรับ การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง  ส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  หากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

ล่าสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2565 อย.เปิดตัวแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจดแจ้งลงทะเบียนปลูกัญชา กัญชง ผ่านแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ

วิธีลงทะเบียน “แอปฯพลิเคชั่น ปลูกกัญ” เพื่อขอจดแจ้งมี 3 ขั้นตอนดังนี้

  • ช่องทางแรก  คลิกไปที่เว็บไซต์www.plookganja.fda.moph.go.th
  • ช่องทางที่สอง ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ
  • ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ แอนด์ดรอยด์
แอปพลิเคชั่นปลูกกัญ

จดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

  • ลงทะเบียน
  • จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
  • รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มใช้งาน 9 มิถุนายน 2565.

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/economy/527078


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved