โควิดสร้างโอกาส! ชาวนาพนมทวน ปรับท้องนาปลูกกัญชาทางการแพทย์ เตรียมโรดโชว์เวทีกัญชาโลกที่เยอรมัน

Share this content.

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 11 เม.ย.65 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้กัญชา กัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบ เดินทางเป็นประธานในพิธี ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนแบบปิดต้นแรกของอำเภอพนมทวน จำนวน 2,000 ต้น ที่โรงเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านพนมทวน เลขที่ 199 หมู่ 9 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โดยมีนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ประธานชมรมส่งเสริมผู้ปลูกกัญชาทางการแทพย์ภาคตะวันตก และนายวิศรุต ฤทธิเลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านพนมทวน นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน นายนิมิตร สัตยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมใจดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดเขต “โทนี่จา” จาพนม ยีรัมย์ ดารานักแสดง และ ประธานวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอพนมทวน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 7 จังหวัด รวม 400 กว่าแห่ง เข้าร่วมในพิธี 

ต่อจากนั้น ประธานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 400 แห่ง ร่วมทำประชามติร่วมกันถึงข้อตกลง แนวทางวิธีการปฏิบัติทางข้อกฎหมาย และทางการตลาดในการส่งเสริมรายได้ การให้ความรู้นวัตกรรมการปลูกกัญชาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อจากนั้นวิสาหกิจชุมชน 400 แห่งร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบโรงปิด (Indoor Lighting medicalgrade) หรือเกรดทางการแพทย์ กับ นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ในฐานะประธานชมรมส่งเสริมผู้ปลูกกัญชาทางการแทพย์ภาคตะวันตก

โดยนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก เปิดเผยว่า โครงการระหว่างวิสาหกิจชุมชนร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันนี้ทางวิสาหกิจชุมชนทั้ง 400 แห่งได้ทำประชามติร่วมกันถึงข้อตกลง แนวทางวิธีการปฏิบัติทางข้อกฎหมาย และทางการตลาดในการส่งเสริมรายได้ การให้ความรู้นวัตกรรมการปลูกกัญชาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงสัมมนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเตรียมการส่งออกพืชกัญชาและการนำสายพันธุ์กัญชาไทยสู่กัญชาโลก โดยความก้าวหน้าที่วิสาหกิจชุมชนของพวกเราจะได้นำผลผลิตกัญชาสู่สายตาชาวโลกในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2565 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในงาน IBSC ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผู้ผลิตยาจากทั่วทุกมุมโลก นับว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับเชิญไปในงานดังกล่าว และจะนำความเชื่อมั่นและกลุ่มทุนที่มีกำลังซื้อกลับสู่ประเทศไทยต่อไป 

ส่วนทางด้านพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 ในฐานะประธานวิสามัญฯที่ได้ทำการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอดรู้สึกดีใจและปลื้มใจที่วิสาหกิจชุมชนมีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ รวมถึงการรวมตัวที่เข้มแข็งจนก้าวข้ามผ่านอุปสรรค สละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ตั้งมั่นที่จะพัฒนากัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจนสำเร็จและก้าวไปสู่ระดับสากล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญระดับประเทศและทำให้โครงการขอรัฐบาลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย สร้างความมั่นคง มั่งคั่งแบบยั่งยืน จนทำให้กัญชาไทยของขังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีสารสำคัญ ซึ่งทั่วโลกไม่มีนำสู่ตลาดการส่งออกได้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยและพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างแท้จริง 

ส่วน นายวิศรุต ฤทธิเลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านพนมทวน เปิดเผยสั้นว่า พวกเรามีอาชีพดั้งเดิมเป็นชาวนา เมื่อเกิดปัญหาโรคโควิด-19ระบาด ทำให้การทำนาข้าวราคาไม่แน่นอน ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำ ดังเพื่อสอดรับกับสังคมสุขภาพ ชาวนาพนมทวนจึงรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชน เริ่มหาพืชเกษตรตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับขาวนามากขึ้น จึงทำการปรับพื้นที่จากนาข้าวเนื้อที่ 10 ไร่ มาปลูกกัญชาทางการแพทย์ พวกเราเกษตรกรชาวนาเชื่อว่ากัญชาทางการแพทย์จะเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ พืชเกษตรสมุนไพรมีผลผลิตที่จะสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชาวนาที่พนมทวนมีรายได้มากขึ้นในอนาคตต่อไป

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/339274


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved