โรคลมชัก รักษาให้หายขาดได้จริงหรือ

Share this content.

ตามที่มีการแชร์ว่าโรคลมชักมีหลากหลายวิธีในการรักษาให้หายขาดได้นั้น ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับ ผศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรคลมชักถือเป็นโรคทางระบบประสาทอย่างหนึ่ง ซึ่งร้อยละ 60-70 ของคนไข้สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เช่นการใช้ยาที่เหมาะสมและกินต่อเนื่อง คนไข้สามารถหายขาดได้

วิธีการรักษาโรคลมชักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มีหลายวิธี คือ

– การเลือกใช้ยากันชักที่เหมาะสม

– การกินอาหารบำบัด เช่น อาหารที่มีไขมันสูงประเภท (Ketogenic Diet : KD) หรือ อาหารที่จำกัดปริมาณแคลอรี่ หรือว่าน้ำตาลในอาหารที่กิน (Low glycemic index food)

– การผ่าตัด 

– การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สมองหรือเส้นประสาทคู่ที่ 10

– การรักษาด้วยน้ำมันกัญชา เป็นการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถควบคุมอาการชัก หรือรักษาโรคลมชักได้ด้วยยา หรือแม้แต่การผ่าตัด โดยสารที่มีประโยชน์ในการควบคุมการชักจะต้องเป็นน้ำมันกัญชาซึ่งมี CBD ค่อนข้างสูง  ที่สำคัญควรอยู่ในการพิจารณาหรือดุลยพินิจของแพทย์


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved