โรงพยาบาลยันฮีจัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา

Share this content.

โรงพยาบาลยันฮี จัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชาอย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยที่จะมีทางเลือกในการรักษาโรค และถือเป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 9 เมษายน นี้เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำกัญชามาศึกษาวิจัย คัดเลือกสายพันธ์กัญชาที่ดีที่สุด เพื่อนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ รวมทั้งจัดซื้อวัตถุดิบจากวิสาหกิจชุมชมในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ประกอบการปรุงยาอีกด้วย โดยปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กัญชาทางการแพทย์ ขยายตัวไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลยันฮีเชื่อมั่นและให้ความสำคัญในการรักษาโรคด้วยกัญชา และช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐได้อย่างแน่นอน

ที่มา :

https://www.pptvhd36.com/news/ประชาสัมพันธ์/145804


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved