ใบกัญชา ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

Share this content.

ใบกัญชา ในทางพิ้นบ้านมีการใช้มาอย่างยาวนาน ทั้งในทางยา อาหารและความบันเทิง แต่การใช้ที่ไม่ถูกต้องก็อาจผลเสียกับร่างกายได้ ดั้งนั้นเราควรรู้จักข้อควรระวัง การใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัย โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved