ไขข้อข้องใจ ทาน “เมนูกัญชา” อย่างไรให้ปลอดภัย

Share this content.

อย. แนะนำวิธีบริโภคเครื่องดื่มและอาหารจาก “เมนูกัญชา” อย่างปลอดภัย หลังเกิดกระแสนิยมทดลองกันอย่างแพร่หลาย หากบริโภคมากเกินไปอาจมีผลข้างเคียง เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนตอบสนองต่อฤทธิ์ของใบกัญชาไม่เท่ากัน


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved