ไทยเฮิร์บฯ-พาลาซโซ อินกรีเดียนส์ เซ็นเอ็มโอยู พัฒนากัญชา-กัญชง

Share this content.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)ระหว่าง บริษัทไทยเฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด โดย นายภัทรพล ยศตระกูล และนายวิศรุต ปัญญาประดิษฐ์โชค กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกับ บริษัท พาลาซโซ อินกรีเดียนส์ จำกัด โดยนายซิงเจี้ยน อู๋ (ChingJian Wu) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้เพื่อการศึกษาวิจัย พัฒนา ส่งเสริมจัดการเรื่องกัญชา และกัญชง รวมทั้งการจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ซึ่งในพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่ตึก CS Tower กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกำธร วังอุดม ประธานที่ปรึกษาบริษัทไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด และ นายวราวุธ ตีระนันทน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัทไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved