1 ปีกัญชาทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Share this content.

ปรับก่อนป่วย : 1 ปีกัญชาทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คนสู้โรค ออกอากาศ 16 มี.ค. 64
พาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย มีการนำมาใช้ทางการแพทย์ในเรื่องใดบ้าง ร่วมพูดคุยกับ ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved