3 มหาวิทยาลัย ใน จ.สกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ลงนาม MOU ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากกัญชา

Share this content.

logomain

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากกัญชา ณ ห้องประชุมสร้อยสุรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อขยายความร่วมมือ ประสานการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากกัญขา การผลิตและส่งมอบกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กัญชา การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ซึ่งจะเป็นการขยายความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และส่งผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการใช้เป็นทางเลือกในการรักษา

        นอกจากการลงนามแล้ว ยังจัดให้มีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้ทราบถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การทำยาสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหาร

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210519122123480


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved