5 ข้อ ควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนปลูก กัญชง

Share this content.

กัญชง พืชเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและสามารถแปรรูปในอุสาหกรรมต่างๆได้มากมาย ในข้อกฎหมายก็กำลังทะยอยออกมารองรับ แต่การจะลงทุนเกี่ยวกับกัญชง เราควรรู้อะไรบ้าง โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved