8 วิสาหกิจชุมชน เก็บช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ 200 กก. ลอตแรกของกาญจนบุรี

Share this content.

8 วิสาหกิจชุมชนกัญชา ร่วมกันเก็บผลผลิต “ช่อดอกกัญชาทางการแพทย์” 200 กิโลกรัม ลอตแรกของกาญจนบุรี ชี้ ผลผลิตกัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

วันที่ 1 พ.ย. 2564 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อม นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ในฐานะผู้สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 8 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง

โดยคณะทั้งหมดร่วมกันเก็บผลผลิตต้นกัญชา และชิ้นส่วนดอกกัญชา ตามระเบียบครบรอบในการปลูก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บชิ้นส่วนดอกกัญชาและผลผลิตต่างๆ ของกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ โดยมี วิสาหกิจชุมชน เกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น ศูนย์กลางนำร่องในการเก็บผลิตผลิตช่อดอกกัญชาในครั้งนี้

โดยนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว เปิดเผยว่า ต้องดีใจกับชาววิสาหกิจชุมชนทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น 2.วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า 3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง 4.วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง 5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ 6.วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ 7.วิสาหกิจชุมชนเกษตรท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ และ 8.วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า ที่ให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และร่วมกันยินดีในความสำเร็จของการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับผลผลิตสูงสุดจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและเป็นสักขีพยานตามโครงการดังกล่าว

โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์โดยวิสาหกิจซุมชนทั้ง 8 แห่งนี้ และครั้งนี้เป็นการเก็บดอกกัญชาทางการแพทย์ครบตามรอบในการปลูกครั้งที่ 1/2564 และเป็นครั้งแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการปลูกกัญชา และสามารถเก็บช่อดอกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี และได้ผลผลิตกัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีลักษณะของ ราก ต้น กิ่ง ใบ ที่สมบูรณ์ และมีสารสำคัญสูงสุด รวมถึงช่อดอกกัญชาสดที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ง 1 รอบในการปลูก ปริมาณอยู่ที่ 60 ต้น และต้นที่รอดจากโรคพืชและศัตรูพืชอยู่ที่ 50 ต้น ต่อ 1 โรงเรือน รวม 8 แห่ง น่าจะได้ผลผลิตช่อดอกกัญชาสดหนักรวม 180-200 กิโลกรัม

โดยลักษณะทางกายภาพของกาญจนบุรีที่มีลักษณะร้อนชื้นเหมาะสมกับการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในรูปแบบกรีนเฮาส์นี้ ถือว่าผลผลิตของต้นกัญชาในครั้งนี้มีผลผลิตที่สมบูรณ์ มีสารสำคัญเกิดขึ้นจากต้นกัญชาครบถ้วนตามผลการทดลองของห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย และนับเป็นเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ และยังทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่แน่นอน รายได้ที่มั่นคง เกิดความรักความสามัคคี สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นับเป็นโครงการที่ดีที่สุดและประสบผลสำเร็จจนนำไปสู่การเก็บช่อดอกที่เป็นสารสำคัญของกัญชาทางการแพทย์ และจะนำไปใช้ในทางการแพทย์ จัดทำเป็นยารักษาโรคเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นทางเลือกทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป

ด้าน พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า การเก็บชิ้นส่วนดอกกัญชาและผลผลิตต่างๆ ของกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็นใครครั้งนี้ถือว่าวิสาหกิจทั้ง 8 แห่ง ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป

ทั้งนี้ยังคงต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปลูกและการปรับแก้กฎหมายเพื่อผลักดันไปสู่การพัฒนาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

ส่วน นายแพทย์ ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่ยินดีที่วันนี้ทาง สสจ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกระบวนการเก็บผลผลิตต้นกัญชาและชิ้นส่วนดอกกัญชา ตามระเบียบครบรอบในการปลูก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บชิ้นส่วนดอกกัญชาและผลผลิตต่างๆ ของกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งชิ้นส่วนดอกกัญชาจะถูกนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคตามสรรพคุณทางการแพทย์ต่อไป.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2233433


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved