BC ผนึกกำลัง 2 มหาลัยดังเซ็น MOU ผลิต แปรรูปกัญชง กัญชา ลงตลาดต้นปีหน้า

Share this content.

นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “การลงนามครั้งนี้ เป็นการต่อความคืบหน้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก อย. ในการนำเข้าสายพันธุ์กัญชา 41 สายพันธุ์ จำนวน 398 เมล็ด และปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัย คัดเลือกสายพันธุ์ที่จะพัฒนามาเป็น “สายพันธุ์ต้นแบบ” เพื่อใช้สำหรับการปลูกกัญชาต่อไป”

ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูก และการผลิตยาแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ รวมถึงการจัดจำหน่าย โดยได้วางกลยุทธ์การส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงสู่คลินิกและศูนย์สุขภาพที่จะเปิดตัวต้นปี 65

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมมือผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ ยา สารสกัด เครื่องสำอาง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาแพทย์แผนไทย รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป ที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมการใช้พืชกัญชาเพื่อสุขภาพของไทย ทั้งนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะนำไปใช้ในโครงการศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ “บีสโปค”  

ซึ่งเล็งเห็นความต้องการของคลินิกด้านสุขภาพแบบใหม่ ที่ผลักดันการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในรูปแบบทันสมัย เพื่อการมีสุขภาพดีตามธรรมชาติ จึงมีแผนขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพนี้ไปยังโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และหวังตอบสนองเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจที่จะผลิตวัตถุดิบกัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดสู่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/general-news/487962


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved