BKI นำร่องประกันภัยกัญชา-กัญชง เคาะเบี้ย 4-25 บาทต่อต้น

Share this content.

กรุงเทพประกันภัยผู้นำออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชา-กัญชง ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยหลัก เคาะเบี้ย 4-25 บาทต่อต้น เตรียมเปิดขายเร็วๆ นี้

รายงานข่าวจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI แจ้งว่า บริษัทฯ เตรียมออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ที่มีใบอนุญาตการปลูกกัญชาและกัญชงตามกฎหมาย ทั้งการปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor) และการปลูกในโรงเรือนกรีนเฮาส์ (Greenhouse) 

รวมไปถึงการปลูกในสถานที่ปิด (Indoor) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่างๆ โดยสิ้นเชิงที่อาจเกิดขึ้นกับต้นกัญชากัญชงหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย 7 วัน อันเกิดจากภัยหลักซึ่งได้แก่ ภัยลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า รวมถึงการถูกกระแทก การชน การผลัก หรือการหักลำต้นโดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย

ตลอดจนให้ความคุ้มครองภัยเพิ่มเติม ได้แก่ แผ่นดินไหว ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะรับประกันภัยต้นกัญชากัญชงอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นการเพาะปลูก และมีระยะเวลาความคุ้มครอง 180 วันหรือสิ้นสุดเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคาดว่าจะเปิดขายอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ สำหรับแผนประกันภัยกัญชากัญชงดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือที่ริเริ่มโดยบมจ.ทีคิวอาร์ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และบมจ.ทิพยประกันภัย ที่เห็นความสำคัญต่อการสร้างความอุ่นใจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้ โดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินให้แก่ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ

https://www.tnnthailand.com/news/wealth/84060/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved