7 ข้อที่ควรทราบ ก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

1.ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ ปัจจุบันมีแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยากัญชาได้ ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมได้จากเว็บไซด์ของ อย. ได้ที่ http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/SAS/VISIT_DOCTOR โดยเลือกจังหวัดหรือสถานที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่ท่านอาศัยอยู่
2.ไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษา และ/ หรือควบคุมอาการของผู้ป่วยเป็นการรักษาลําดับแรก (first-line therapy) ในทุกกรณี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการรับรองตํารับ (unapproved products) ยกเว้นในกรณีที่ได้รับข้อมูลทางการแพทย์ และ เป็นความประสงค์ของผู้ป่วยและครอบครัวตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ อาทิ สารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยา ฆ่าเชื้อรา และสารอันตรายอื่นๆ ในกรณีที่ไม่ทราบอัตราส่วนความแรงยา การใช้อาจทําได้โดยใช้ปริมาณที่น้อยที่สุด และเพิ่มขนาดทีละน้อย โดยสังเกตการตอบสนองและ ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
4.การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลก่อนนํามาใช้ รวมถึงให้การดูแล ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
5.การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ควรจํากัดเฉพาะกรณีที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆ ไม่ได้ผล/ หรืออาจเกิดผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนได้
6.การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน
7.ควรศึกษาข้อมูลโรคและภาวะที่ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์โดยละเอียด ก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

Powered by BetterDocs

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved