กัญชาสด หรือกัญชาดิบ มีผลต่อจิตประสาทหรือไม่? อย่างไร?

You are here:
< All Topics

โดยปกติสาร THC ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในต้นกัญชาเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ เนื่องจากอยู่ในรูปของกรดเตตราไฮโดรแคนนาบิโนลิก (tetrahydrocannabionolic acid, THCA) แต่เมื่อกรดนี้ถูกเผาไหม้หรือนำไปผ่านกระบวนการความร้อน หรือทำให้สุก มันจะเปลี่ยนไปสาร THC ที่มีฤทธิ์อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผ่านความร้อนดังกล่าวนี้ เรียกว่า ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชัน (decarboxylation)

การรับประทานกัญชาสด หรือกัญชาดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้สุกหรืออบแห้งด้วยความร้อน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อจิตประสาทแต่อย่างใด เนื่องจากมีเพียงกรด THCA ซึ่งไม่มีฤทธิ์สำคัญ แต่เมื่อแก่ขึ้น THCA บางส่วนจะเกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชัน ผู้ผลิตกัญชา จึงมักนำกัญชาแก่ไปผ่านกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น เพื่อสกัดเอาสารออกฤทธิ์ THC จากกัญชา ซึ่งประกอบด้วยสาร THC ฤทธิ์แรงในปริมาณสูงนั่นเอง

แหล่งอ้างอิง กัญชา พืชสมุนไพรต้องห้าม ปีที่ 29, ฉบับที่ 323 (ตุลาคม) 2557, 45-52.

Previous กัญชารักษาต้อหิน ได้หรือไม่?
Next การออกฤทธิ์ของกัญชาในร่างกายมนุษย์ 
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved