กัญชา…กับการรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

You are here:
< All Topics

การใช้กัญชาทางการแพทย์ ไม่ได้มีเพื่อรองรับภาวะคลื่นไส้อาเจียนทั่วไป โดยใช้เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับผลจากเคมีบำบัดหรือรังสี

สารแคนนาบินอยด์ ให้ผลที่ดีมากต่อการรักษาอาการคลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เคมีบําบัดหรือรังสีบําบัดรักษามะเร็ง โรคตับอักเสบซี หรือการรักษาเอชไอวี/เอดส์ รูปแบบยาเตรียม THC สังเคราะห์ (ในรูปแบบ Marinol®) มีการใช้งานทั่วโลกเป็นยาแก้อาเจียนสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบําบัด

มีงานศึกษาวิจัยสนับสนุนข้อมูลว่า การให้ THC โดยตรงก่อนและหลังการทําเคมีบําบัด จะส่งผลดีมากกว่าการใช้ยาแก้อาเจียนแผนปัจจุบันแบบเดิม

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี้ ไม่ได้เปรียบเทียบกับการให้ยาแก้อาเจียนแผนปัจจุบันล่าสุด ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ายาแผนปัจจุบันแบบเดิมมาก

อย่างไรก็ตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด เป็นทางเลือกรอง ไม่ใช่ทางเลือกแรก ให้ใช้กรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผล ไม่แนะนำให้ใช้ในกรณีของภาวะคลื่นไส้อาเจียนทั่วไป หรืออาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภ์
 

ที่มา
• คําแนะนําการใช้กัญชาทางการแพทย์ Guidance on Cannabis for Medical Use
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3/2563
• หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค @Bedrocan International
https://mdresearch.kku.ac.th/files/cannabis/MedicainalCannabisBook_v4.pdf

Previous กัญชา อยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร ?
Next กัญชา..กับ..อาการปวดเรื้อรัง
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved